En Kuvvetli Ayırma Duası

En Kuvvetli Ayırma Duası

medyum papaz gultekin
medyum papaz gultekin

En kuvvetli ayırma duası, çoğu zaman ihtiyaç duyduğumuz bir dua çeşitidir. Birbirini seven iki insan istemeden ya da zorunluluk nedeni ile ilişkilerine ara verebilir. Bu ayrılık sevgiyi azaltmak yerine daha da arttırabilir. Bu boşlukta her iki tarafta tutunacak bir dal arayıp yanlış kararlar verebilir. Gerçek aşk hissedilmeden yaşanan bu ilişki eski sevgiliyi incitebilir.

Peki eski sevgilinizi tekrar istiyor musunuz? Yeni sevgilisiyle gerçekten bir aşk yaşamadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman en kuvvetli ayırma duası ile bunu başarabilirsiniz. Aşağıdaki duayı okumadan önce 4 kere Yasin Suresi’ni okumalısınız. Daha sonra da 4 kere bu yazıyı okumalısınız.

Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

Tebbet Suresi ile Eski Erkek Arkadaşınızı Yeni Sevgilisinden Ayırabilirsiniz

Etkili ayırma duası diye nitelendirilen pek çok içerik bulunmaktadır. Hepsinin bir uygulama aşaması olmaktadır. Düzgün bir şekilde, aşamalara dikkat ederek yerine getirildiğinde gerçekleşecektir. Uzaklaştırma ve ayırma duası adı altında Tebbet de geçmektedir.

Türkçe okunuşu ve anlamı aşağıda yer almaktadır.

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirahmanirrahim “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Sayeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhateb. Fî cî dihâ hablün min mesed.”

Tebbet Suresi Türkçe Anlamı

Râhman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Ebû Leheb’in elleri kurusun, kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

Karabibere Tebbet okumak da sizin isteğinizi yerine getirmenizde yardımcı olacaktır. 12 adet, tane karabiber üzerine 7 defa Ayetel Kürsi okunur. Daha sonra 12 defa da İhlas Suresi okunur. En son da bir defa Tebbet Suresi okunur.

En son aşamada da ”Ahrik kalbe fülan ibni fülaneh bi mehabbeti fülanete binti fülanete” sözleri söylenir. Karabibere ateşe atılır. Sonrasında ise 110 kez ”Sübhaneke Ya Azizü” okunur. Bu karabiber büyüsü etkili olması için yaptığınız kişinin de tanıdık biri olması gerekmektedir.

Yukarıdaki karabiber büyüsünü yaparken ihtiyacınız olan Ayetel Kursi şu şekilde olmaktadır:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Bahsi geçen diğer dua ise İhlas Suresi olmaktadır. O da şu şekildedir:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Besmelesiz 41 defa Tebbet Suresi okuyarak  karşıdaki kişiyi helak edebilirsiniz. Ama gerçekten haklı olduğunuzu düşünüyorsanız yapmanız gerekmektedir. Aksi taktirde geri size dönecektir.

Fil Suresi ile İki Kişiyi Birbirinden Ayırma

Ayırma büyüsü içerisinde en etkili olanlarından biri olmaktadır. Sadece eski sevgiliyi geri kazanmak, onu yeni sevgilisinden ayırmak için değil; eşinizi annesinden, kendinizden ya da herhangi birinden soğutmak için de kullanabilirsiniz.

Akşam namazını kıldıktan sonra yatsı vaktine kadar başında besmele çekmeden Fil Suresi okunur. Belirli bir sayıda yani 250 defa okunmalıdır.

Tebbet Suresi Türkçe Okunuşu

“Elem tere keyfe feale rabbüke bi eshaabil elfiyl elfiyl elfiyl elem yec’al keydehüm fii tadliyl. Ve ersele aleyhim tayran ebaabiyl. Termiyhim bi hicaaratim min sicciyl fecealehüm ke asfim me’küül .

Tebbet Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

250 defa okunduktan sonra ise ” Allahümme ferrik beyne erkeğin ismi ibni anne ismi ve kızın ismi binti anne ismi kema ferrakte beynessemai vel ardi ve kema ferrakte beynelmai vennari bihakki hazihissuretisseriyfeti.” duası okunur.

Bu uygulama 3 gün boyunca aynı vakitlerde tekrarlanmalıdır. Fil Suresi ile ayırma büyüsü bu şekilde yapılmaktadır.

İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak İçin Dua

Pek çok derde deva olan Enam Suresi 13. ayeti belirli sayılarda okunmaktadır. Bu sureyi okumadan önce işaret parmağı başın üzerine konulmalıdır. Bu ayeti 7 kere okursanız nazara, 11 kere okursanız da sihrin etkisinin bitmesi sağlanır. Büyü için ise 21 kere okunmalıdır. Bu ayet şu şekilde olmaktadır:

“Bismillâhirrahmânirrahîm, velehû masağna filleyli venneharı vehuvessemiul alîm.”

En Çok Kullanılan Ayırma Duaları

Sevgilinizi geri istiyorsanız, onun yeni sevgilisinde mutlu olmadığının farkındaysanız bu duaları yapabilirsiniz. Yukarıda pek çok ayırma duası ve büyüsü çeşitini anlattık. Bunları aşamalarına dikkat ederek uygulayabilirsiniz. Bunlardan biri de aşağıdaki olmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim.

Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyil azim. Allahümme inni esabet ya kadümü ya daimü yasekde yeus yabudu ya semedü ya hayyümü ya kayyümü ya zel celali ve ikram fiin teccihan fevui hasilla hala ihake ilahu aleyni teveknül tüve hüverabbilazim.

Gideni Geri Getirme İçin Dua

Çoğu zaman hayatımızdan gidenler, kaybolanlar, haber alamadığımız insanlar bulunur. İstemli ya da istemeden gerçekleşen bu durumu eski haline getirmek çevirgel duası ile mümkün olmaktadır.

Bazen küsüp giden bir kardeş bazen kaybolan bir evlat bazen de geri dönmesini istediğimiz eski sevgili için kullanılmaktadır. Çok eski zamanlardan beri kullanılan bu dua bütünü ile istediğiniz kişiyi geri getirebilirsiniz. 4 bölümden meydana gelen Çevirgel duasının ilk kısmında Duha Suresi yer alır:

Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

İkinci bölümü ise Esma-ül Hüsna’dan 4 tanesine seslenme niteliğinde olmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.

Ya Mucip,

Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.

Ya Cami,

Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.

Ya Latif,

Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.

  1. bölüm ise Rum Suresi 4. ayetinden oluşmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Son bölüm ise Fatiha Suresi olmaktadır:

Bismillahirrahmanirrahim. El hamdü lillahi rabbil alemin. Er rahmanir rahıym. Maliki yevmid din. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn. İhdinas sıratal müstekıym. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Bu duanın en çok etki edeceği düşünülen vakit sabah namazı sonrası olmaktadır. Diğer bir vakit ise yatsı namazı sonrasıdır.

Eski Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü

Geri getirme denildiğinde kaybolan çocuğunuz, evcil hayvanınız gibi durumlarla beraber giden sevgili de kastedilmektedir. Ayrıca eski sevgilinizin artık bir yeni sevgilisi varsa ve mutlu olmadığını düşünüyorsanız da uygulayabilirsiniz.

Gideni geri getirme uygulamasından biri de kalp ritüeli olmaktadır. Tek başınıza yapabileceğiniz gibi bir bilen ile de uygulayabilirsiniz. Bilenle beraber yapmak daha iyi olacaktır.

Bu kalp ritüeli için öncelikle kırmızı büyük bir fon kartonuna ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu kağıdın üzerine bir kalp çizmelisiniz ve çizgisinden kesmelisiniz. Kalbin bir tarafına kendi isminizi diğer tarafına da dönmesini istediğiniz kişinin ismini yazmalısınız. Boş kalan yerlerine de iyi dileklerinizi yazabilirsiniz. Bu kalbi yattığınız odanın kapısının arkasına asmalısınız.

İp Ritüeli İle Giden Sevgiliyi Geri Getirme

İp pek çok ritüelde ve büyüde kullanılan bir malzeme olmaktadır. Hem kolay ulaşılan bir malzeme olup hem de oldukça etkili olmaktadır. Oldukça eski olan ip ritüeli ile sevgiliyi geri getirme için sadece bir metre uzunluğunda ipe ihtiyacınız bulunmaktadır. İpin rengi önemli değildir.

1 metre uzunluğundaki bu ipe  düğüm atılır ve atılırken de Ayetel Kürsi okunur. Tekrar tekrar bu uygulanır ve her defasında bu dua okunur. En son düğümde ise geri dönmesi istenilen kişinin ismi söylenir. Etkisini bir hafta içinde gösterecek bir ritüel olmaktadır.

Yumurta ile Ayırma Büyüsü

Eski sevgilinizin artık geri dönmesini istiyorsanız, ama şu anda onun da bir sevgilisi varsa onları ayırmayı düşünüyor olabilirsiniz. Pek hoş karşılaşmayan bir durum olsa da eğer ayırmaya karar verdiyseniz yumurta ile ayırma büyüsü sizin aradığınız ritüel olabilir.

Bunun için ilk gerekli olan bir adet yumurta olmaktadır. Bu yumurta ayırmak istediğiniz o iki kişiyi simgelemektedir. Beyaz kısmı erkeği, ortasındaki sarısı ise kadını nitelendiriliyor. Dış kabuk ise onların özelini temsil ediyor.

Birinci günde yumurta tuzlu su ile yıkanır. Gece yarısı hava iyice kararınca yumurta bir boş kaseye kırılır. Sarısı içerisinden alınıp başka kaseye koyulur. Yumurtanın akına şeker atılır. Sarısına ise tuz atılır. Bu şekilde bir gece tabaklar ayrı ayrı yerde tutulur.

İkinci gününde ise bu tabaklar içindeki malzemeleri ile gömülür. Bu kaseler ayrı yerlere gömülür. Bu ilk iki akşamda erkeğin ismi 17 defa söylenir ve “Berayi cudayiyan” kelimesi tekrar edilir. Ardından da kadının ismi 21 kez söylenir ve “Berayi bi-aşnayi” kelimesi söylenir. 7-8 gün bu sözcükler söylenir ve bu süre mayalanma diye ifade edilir.

11. gecesi 175 cm boylarında bir siyah ip alınır ve ayrılması istenen kişilerin ismi söylenerek 38 parçaya ayrılır. Bu ip parçaları kaselerin gömüldüğü yere götürülür ve atılır. Yumurta büyüsü böylece yapılmış olur.

Yorumlar

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin