Cin Kabileleri

Cin Kabileleri

Cinler, insanlarla benzer yaşam şekilleri ile varlıklarını sürdüren, gözle görülemeyen ruhani varlıklardır. Cinler, değişkenlik gösteren yetenek ve özelliklerine göre kabileler halinde varlıklarını sürdürmektedirler. Cinlerde de insanlarda olduğu gibi iman eden inançlı cinler ve iman etmeyen ya da farklı inançları benimseyen cinler de vardır. Ayrıca sahip oldukları özelliklerin niteliklerine göre de farklı eylemlerde bulunabilmektedirler. Bu da cinler arasında gruplar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Cinler üç kutsal dinde de adı geçen varlıklardır. Ateşten yaratılmış varlıklardır.

Cin kabileleri, farklı özelliklere sahip cinlerin zamanla gruplaşmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu kabile hali çok geçmiş zamanlara dayanmaktadır. En çok adını duyduğumuz belli başlı cin kabileleri vardır. Bu kabileye dahil olan cin grupları yaşam şekilleri ve insanlar ile iletişim kurma durumlarına göre ayrışırlar. Bazı cin kabileleri fazlasıyla tehlikeli olabiliyorken, başka bir kabile tamamen kendi varlık dünyası içerisinde insanlarla iletişime geçmeden yaşamını sürdürebilmektedir.

Cinler de insanlar gibi kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. İnsanlardaki gibi ilişkiler kurabilirler, cinsellik yaşayabilirler, çocuk sahibi olabilirler. Bu benzer yaşamı insanların gözle göremediği fakat bir arada olduğu bir biçimde sürdürürler. Cinler ile doğru şekilde iletişim kurabilecek kişiler günümüzde medyumlar olarak bilinen kişilerdir. Medyumlar, sahip oldukları özel yetenekleri sayesinde cinler ile iletişim kurabilirler. Bu yeteneklerinin yanı sıra bazı özel bilgiler ve gizli ilimler ile de yeteneğini nasıl ve ne şekilde kullanacağı konusunda uzmanlaşmalıdır.

Çünkü bu özel yetenek belli kurallar içerisinde kullanılmadığında tehlikeli durumlara sebep olabilir. Bu sebeple güvenilir ve iyi niyetli medyumlar ile çalışma yapmak bu alanda en doğru adım olacaktır. Çünkü medyumlar kurdukları iletişim ile cinlerin uzun yaşama özellikleri ve hızlı hareket edebilme yeteneklerinden faydalanarak ihtiyacı olan bilgileri öğrendikten sonra belli bazı okumalar ile cini yeniden uzaklaştırır. Bu sayede iletişim kurulan cin medyuma ya da medyumdan hizmet alan kişiye rahatsızlık vermez. Bu konuda uzman olmayan biri yanlış bir girişimde bulunarak yanlış cin kabileleri ile de iletişime geçebilir ve bazı durumlarda bu iletişimler ölümle dahi sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple her ne sebep ile bir sıkıntı yaşıyorsak bu konuda bireysel hareket etmek yerine bir medyum rehberliğinde gerekli önlemleri almak daha doğru olacaktır.

Amir Kabilesi, Ammar Kabilesi

Cinler, kendi alemlerinde kabileler halinde yaşarlar ve bazı farklı özelliklere sahiptirler. Amir kabilesi, insanların yaşadığı hemen her ortamda varlıklarını sürdürmektedirler. İnançsız cinlerden oluşan bir kabiledir. Bu sebeple cinlerin hoşuna gidecek hal ve hareketlerde bulunan insanlara musallat olmaktan kaçınmazlar. Amir kabilesindeki cinler, rahatlıkla insanlara yaklaşabilirler. Çünkü görülmeden aynı ortamda insanlarla yaşarken özellikle insanlara yalnız kaldıklarında yaklaşmaya çalışır.

İnsanlar da yalnızken çıplak ve normalde yapmadığı bazı şeyleri yapmaya daha meyillidir. Bundan faydalanarak Amir kabilesinden bir cin insana rahatlıkla yaklaşır. Yalnızken de insanları gözetleyebildikleri için kişilerin zaaflarını, zayıf yönlerini de gayet iyi bilirler ve ruhen bir saldırı içerisine girerler. İnançlı insanlara ise yaklaşmakta zorlanırlar. Aynı ortamda yaşıyor olsalar da abdestli, dualı kişilere yaklaşmaktan çekinirler. Çünkü inançlı hal ve ibadet edenlerden rahatsızlık duyarlar. Ammar kabilesi de insanlarla özellikle aynı ev ortamı içerisinde yaşarlar. Çağırmak adına özel bir girişimde bulunulmadığında insanlara rahatsızlık vermez, iletişime geçmezler.

Ammar kabilesi cinleri evde sevdikleri ortamlar olduğunda o evin yemeklerine de ortak olurlar. Özellikle içki tüketmek gibi günahların işlendiği ev ortamlarında yaşamayı seven bir kabiledir. İnsanlarla iletişime geçerek rahatsızlık vermezler fakat aynı ortamda yaşarlar. Bu şekilde inançlı hal ve sözlerin olmadığı evlerde yemeklere de ortaklık ederler ve dini inançlara göre bu durumlar da evin bereketini olumsuz yönde etkiler. Eğer evinizde bu tarz hisler yaşıyorsanız güvenilir medyumdan yardım alabilirsiniz. Eğer evinizde ya da sizde bir cin musallatı ya da büyü yapılması sebebiyle gelmiş olan bir cin varsa medyum kişi yapacağı okumalar ile bu durumu sonlandırabilir. Bazı hallerde kişi özellikle cinlere davet hissi verecek hal ve hareketlerde bulunmasa da üzerinde büyü olması durumunda da cinler kişiye ya da hane halkına rahatsızlık verebilir. Bu sebeple abdestli gezmek, günlük korunma adına belli sureleri okumak manevi bir koruma kalkanı oluşturur ve kötü ruh ve enerjilerden bizleri korur.

Betr Kabilesi, Demon Kabilesi

Karakter olarak yumuşak huylu olarak tanımladığınız bir kişi sebepsiz yere asabi, sert bir tavır almaya başladıysa. Normalden farklı hal ve hareketler, daha tahammülsüz tavırlarda bulunuyorsa ve sebepsiz yere bu hale gelmeye başladıysa muhtemel durum betr kabilesi cinlerinin kişiye musallat olması halidir. Betr kabilesi insanlara musallat olurlar ve kişileri manevi anlamda manipüle ederler. Demen kabilesi ise daha ikna gücü yüksek olan cinlerden oluşmaktadır. Özellikle satanist ayinlerde Demon kabilesi cinlerinin yönlendirmeleri vardır. İkna etmek açısından güçlü olan bu kabileye dahil olan cinler inançsızdırlar ve insanlara musallat olurlar. Musallat olduklarında kişiyi ruhsal ve psikolojik açıdan zayıflatır ve zamanla iradesini yok sayar ve cin kendi istek, arzularına göre kişiyi farklı eylemlere yönlendirir. Satanist ayinlerinde de cinlerin kişilere içten içe fısıldayarak kötü eylemleri yapması konusunda yoğun bir istek ve haz duymasını amaçlar. Kişi iradesini cin olan varlığa teslim etmiş gibidir.

Cinler görünmez varlıklardır fakat insan bedeninde kana karışmışçasına etkili bir temasta bulunabilirler. Bu halde gözle görülmemesi ve neyle savaştığını bilmediği için insanlar için zor bir durum halini alır. Bu tarz durumlara maruz kalan kişiler ya kendi istekleriyle ya da çevresinin yardımıyla medyum kişilere başvurmalıdır. Çünkü medyumlar, sahip oldukları özel yetenekleri sayesinde cinler alemi ile iletişim kurarak kişiye hangi cin kabilesinden olanların zarar vermeye çalıştığını net bir biçimde öğrenebilir. Ne tür bir cin musallatı yaşandığını doğru şekilde anlaması okunacak duaların ve izlenecek yolların belirlenmesinde medyumun işini kolaylaştırmaktadır.

Bazen kişiler bu hale maruz kaldıklarında abdest almakta ya da ayet ve sureleri okumakta zorlanırlar. Çünkü, musallat hali insanı dini olgulardan ve ibadetlerden uzaklaştırır. Bu gibi durumlarda güvenilir ve iyi niyetli medyumlar kişilere yardımcı olabilmektedirler. Kişiye özel yapacağı okumalar ile ya da muska hazırlayarak kişiyi içerisinde kaldığı bu zor durumdan çıkarmak için yardımcı olabilir. Medyumlar, alanında deneyimli ve uzman olmalıdırlar. Çünkü kişi yaşadığı bu manevi zorluktan ancak manevi bazı okumalar ile kurtulabilir. Çünkü cinler dua ve ibadetlerden rahatsızlık duyarlar.

Hanzap Kabilesi, İfrit Kabilesi

Cin kabileleri içerisinde insanlara en çok yaklaşanlardan biri hanzap kabilesidir. Hanzap kabilesine dahil olan cinlerin özellikleri sık sık vesvese vererek insanlara yaklaşmalarıdır. Bu vesvese hallerini de özellikle bir iyilik yapıldığında ya da yapılacağında verir. Ayrıca en çok vesvese verdiği anlardan biri de insanların ibadet ettikleri andır. Kişileri iyilik ve ibadet etmekten uzaklaştırmayı amaçladığı için insanlara manevi duyguların olumlu olduğu anlarda yaklaşır ve olmayacak vesveseler vererek kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. İfrit kabilesi cinleri ise, en tehlikeli kabilelerden biridir. İfrit kabilesi cinlerinin en önemli özellikleri; insan bedenlerine musallat olurlar ve girdiği bedeni kullanarak insanlığa karşı bir savaş verir. Aynı zamanda musallat olduğu insan ile cinsel ilişkiye girebilir.

Oldukça asabi ve sinirli cinlerden oluşan bir kabiledir. Bu sebeple de girdiği bedeni fazlasıyla yorar ve yıpratır. Musallat olduğu kişiyi de ruhsal ve psikolojik açıdan fazlasıyla yıpratır. İnançsız bir cin kabilesi olduğu için musallat olarak kişileri kötü ve günah olanlara yönlendirmek için her şeyi yapabilir. Bu tehlikeli cin kabilelerinin musallatına maruz kalmış kişi ancak bu alanda deneyimli, güvenilir bir medyum yardımı ile kurtulabilir. Medyumlar, musallat hali ya da büyüye maruz kalmış kişilere hem yapacakları konusunda rehberlik eder hem de okuyacağı dualar hakkında bilgi verir, bilmiyorsa öğretir.

Cinler manevi olarak güçlü ve zorlayıcı olabilirler. Bu kadar ağır ve zor hallerde ancak medyumlar başarılı sonuçlar alabilmektedirler. Çünkü medyumlar, cinlerle iletişim kurabilirler ve onları kontrol altına alabilecekleri okumalar yaparak istediği yönde eylemler yaptırarak musallat olduğu kişiden uzaklaşmasını sağlayabilir. Güvenilir medyumlar ile yapılacak çalışmalar daha doğru ve sağlıklı sonuçlar alınması adına önemli bir husustur. Özellikle büyüye maruz kalan kişiler iradeleri kendi kontrolü dışındaymış gibi eylemlerde bulunurlar. Kişi içerisinde bulunduğu durumun farkında bile olmayabilir. Genelde aşk büyüsüne maruz kalmış olan kişiler içerisinde olduğu durumun farkına varmazlar. Bu tarz durumlara maruz kalan kişiler medyumların yardımı ile büyünün etkisinden kurtulabilirler.

Marid Kabilesi

Marid kabilesi, var olan onlarca kabileye liderlik etmiş olan çok güçlü bir kabiledir. Kabilenin gücü yapılacak işlemlerde daha fazla cinin iş bölümü halinde çok daha fazla olay ve duruma müdahale edebileceğini gösterir. Cinler ruhani varlıklar oldukları için bu birlik enerjisi daha da güçlü özelliklere sahip olmalarını sağlayabilir. Marid kabilesi cinlerinden birini çağırmak genelde ölümle sonuçlanır. Çünkü hem güçlü hem de fazlasıyla tehlikeli bir kabiledir. Marid kabilesi cinleri, şeytan cennetten kovulduğunda onunla kovulanlar oldukları için öfkelidirler. Bu sebeple de insanlık ile savaşırlar.

Cinler gözle görülemedikleri için insanları psikolojik açıdan kurnazca manipüle edebilir. Bu tarz hallere maruz kalmak bazen kişinin hal ve hareketleri ile cinleri farkında olmadan davet etmesiyle de yaşanabilir. Cinler insanlara özellikle banyo, tuvalet gibi yalnız ve çıplak olduğu zamanlarda yaklaşırlar. İnsanlara vesvese gibi, iç ses gibi yaklaşmaya çalışırlar. Kişinin zaaflarını ve zayıflıklarını öğrenip ona göre bir çatışma başlatır. Fakat abdest alındığında bile cinler rahatsızlık duyarlar. Ateşten yaratılmış oldukları için abdest alındığında kişinin bedenine değen su cinlerin kötü enerjilerini nötr hale getirir ve kişiye manevi bir kalkan oluşturmuş olur.

Cinler ezan sesi, abdest, ayet, dua ve surelerden fazlasıyla rahatsızlık duyarlar. Fakat Müslüman olan cinler de vardır cinler alemi içerisinde. Müslüman olan cinler emredilene uyar ve insanlar ile iletişime geçmezler. İnsanlara rahatsızlık vermeden kendi alemlerinde, ibadetlerini de yerine getirerek yaşamlarını sürdürürler. Fakat inançsız olan cinler insanları kötü eylemler konusunda yönlendirmek için her türlü yolu denerler. Cinlerin iblis ile aynı türden oldukları inancı vardır. Bu sebeple de iblisin insanlara kötülük yaptırmak için hizmet eden cinler de oldukça fazladır. Fakat din cinlere de aynı kural ve ibadetler ile gönderilmiştir. İslamiyet, insanların da cinlerin de kul olarak yaratıldığını bildirmektedir. Özellikle güvenilir medyumlar Kur’an ı Kerim ayetleri ile bu kötü ruhları kişilerden ya da ortamlardan uzaklaştırmak için okumalar yaparlar. Medyumlar, iyi niyetli bir şekilde kişilere yardımcı olurlar.

Yorumlar

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin