İncil’de zamansızlık ve kadere iman

İncil’de zamansızlık ve kadere iman

kutsal kitap incil

İman yoluyla, lütufla [Allah’ın lütfuyla] kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Allah’ın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Allah’ın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere… yaratıldık.(Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 2:8-10)

Öyle ki, geriye kalan insanlar… bütün uluslar Rab’bi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab, işte böyle diyor.  (Elçilerin İşleri, 15:18)

beautiful poppies t2

 Allah nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir.(Matta, 6:8)

… Ona İsa adı verildi. Bu, onun anne rahmine düşmesinden önce [Allah’ın izniyle] meleğin kendisine verdiği isimdi.  (Luka, 2:21)

Allah’ım, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını… istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce Sen beni sevdin. Adil Allah, dünya Seni tanımıyor, ama ben Seni tanıyorum. Bunlar da beni Senin gönderdiğini biliyorlar. (Yuhanna, 17:24-25)

Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı… [Allah’a] iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Allah’tadır. (Petrus’un 1. Mektubu, 1:20-21)

O’na… iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır… (Yuhanna, 3:18)

Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın ki, Rab’bin Katı’nda bir gün bin yıl ve bin yıl bir gün gibidir.  (Petrus’un 2. Mektubu, 3:8)

O [Allah] Kendi huzurunda sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi… seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca…Kendisi’ne… [kul] olalım diye bizi önceden belirledi.  (Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 1:4-5)

Allah bizi yaptıklarımıza göre değil, Kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa’da [Hz. İsa (as)’a Allah rızası için uymamızla] bağışlanmış, şimdi de onun gelişiyle açığa çıkarılmıştır…  (Pavlus’tan Timoteos’a Mektup, 1:9-10)

Bazı kişilerin günahları bellidir, yargı kürsüsüne kendilerinden önce ulaşır… iyi işler de bellidir… (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 5:24-25)

Allah’ın sevdiği kardeşlerim, sizleri O’nun [iman eden kullar olarak] seçtiğini biliyoruz. (Pavlus’un Selaniklilere 1. Mektubu, 1:4)

Zamanın başlangıcından önce Allah’ın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği, bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı… Yazılmış olduğu gibi, “Allah’ın Kendisi’ni sevenler için hazırladıklarını, hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı.” (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 2:7-9)

Bunun üzerine onu [Hz. İsa (as)’ı] yakalamak istediler, ama kimse ona el sürmedi. Çünkü onun saati henüz gelmemişti.  (Yuhanna, 7:30)

İsa bu sözleri mescitte öğretirken, bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti. (Yuhanna, 8:20)

… Allah’ın eski çağlardan beri kutsal Peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, herşeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa’nın gökte [Allah Katında] kalması gerekiyor.  (Elçilerin İşleri, 3:18-21)

… Mübarek kulun İsa’ya karşı biraraya geldiler. Senin Kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın herşeyi gerçekleştirdiler.  (Elçilerin İşleri, 4:27-28)

İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab’bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir. (Luka, 1:45)

peaceful lake 3 t2

Allah… İsa Mesih’le ilgili bu Müjde’yi Peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar’da önceden vaat etti.  (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 1:2)

“Hepiniz için söylemiyorum, ben [Allah’ın izniyle] seçtiklerimi bilirim. Ama, ‘Ekmeğimi yiyen bana ihanet etti’ diyen Kutsal Yazı’nın yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden, bunlar olmadan önce [Allah’ın izniyle] söylüyorum ki, bunlar olunca, benim o olduğuma inanasınız.” (Yuhanna, 13:18-19)

Allah’ın, Kendisi’ni sevenler, amacı uyarınca [imana] çağrılmış olanlar için her durumda iyilik sağladığını biliriz… Allah önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 8:28-30)

Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiklerine, yüceliğinin zenginliğini göstermek için bunu yaptıysa, ne diyelim? Yalnız Yahudiler arasından değil, öteki uluslar arasından da çağırdığı bu insanlar biziz. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 9:23-24)

Allah’ın seçtiği kişilerin iman etmeleri, Allah yoluna uygun gerçeği anlamaları için Allah’ın kulu ve İsa Mesih’in elçisi atanan ben Pavlus’tan selam! Elçiliğim… Allah’ın zamanın başlangıcından önce vaat ettiği [cennetteki] sonsuz yaşam umuduna dayanmaktadır. Kurtarıcımız Allah’ın buyruğuyla bana emanet edilen bildiride Allah, Kendi sözünü uygun zamanda açıklamıştır. (Pavlus’tan Titus’a Mektup, 1:1-3)

Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri yaratanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için ant içip dedi ki, “… Allah’ın vaadi tamamlanacak. Nitekim Allah bunu, kulları Peygamberlere müjdelemişti.”  (Vahiy, 10:6-7)

Ama biz, ey Rab’bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Allah’a şükran borçluyuz. Çünkü Allah… gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti [kaderde mümin olarak yarattı]. (Pavlus’tan Selaniklilere 2. Mektup, 2:13)

İsa onlara, “Allah’ın Kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri sizin bilmenize izin yoktur” karşılığını verdi. (Elçilerin İşleri, 1:7)

Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rab’bin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam [cennet] için belirlenmiş olanların hepsi iman etti.(Elçilerin İşleri, 13:48)

Bu sıkıntılardan ötürü kimse sarsılmasın diye sizi imanda güçlendirip yüreklendirmesini istedik. Sıkıntılardan geçmek için belirlendiğimizi siz de biliyorsunuz. (Pavlus’tan Selaniklilere 1. Mektup, 3:3)

… İmansızlar Allah’ın sözünü dinlemedikleri için tökezlerler. Zaten tökezlemek üzere belirlenmişlerdir [kaderde başarısız olacakları şekilde yaratılmışlardır]. (Petrus’un 1. Mektubu, 2:8)

… Allah Mesih’i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O’nun [Allah’ın] olsun! Amin. (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 6:15-16)

İnsanoğlu [Hz. İsa (as)], belirlenmiş olan yoldan gidiyor… (Luka, 22:22)

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin