Hollanda Medyum Hoca

Hollanda Medyum Hoca

medyum papaz gultekin

Medyum hoca sıkıntılar, stresler, ve dertler içerisinde olan bir kişinin bu yaşamış olduğu zorlu dönemlerin içerisinden sağlıkla çıkabilmesi için bir yol bulan kişidir. Büyüler ile kişinin ruh halinin düzelmesine, istediğini elde etmesine yardımcı olur. Kişi nasıl halledeceğini bilemediği, nasıl çıkacağını bilemediği çoğu zamanda hiç bitmeyeceğini, bu sorunlu ve sıkıntılı günlerin hiç sona ermeyeceğini düşündüğü umutsuz ve mutsuz dönemlerden geçer. Bu dönemler yaşamın içerisinde zaman zaman herkesin düştüğü, bazılarının kendi çabası veya yakın çevresinin, aile arkadaş gruplarının yardımı ile çıktığı zamanlar iken bazılarının ise yalnızca kendi çabası ile çıkmak zorunda, kurtulmak zorunda olduğu zamanlardır. Bazen ise kişiye en yakınları dahi yardım edemez. Yalnızca kendisi kendine yardımcı olabilir. Yalnızca kendi yarasına merhemini kendi yöntemleri ile sürmek zorundadır. Bu yaranın merhemlerinden birisi de büyülerdir.

Kişi başına gelen zorlu olayların ardından ilk evre olarak ağlayıp, isyan ederek acıyı çekmeye başlar. Acının geçmesi için kişinin her zerresine nüfuz etmesi gerektiği doğru bir bilgi ve inanıştır. Acı yaşanmadan geçmez. Kişinin acıyı yaşamaya başlamasının ardından ise gelen evre yavaş yavaş o acıyı yaşıyor olduğunun, o olayların başına geldiğinin şu an bulunduğu sürecin kabullenmesi, farkında olunması evresidir. Bu kabullenmenin ardından ya kişi pes edip acıyı yaşayıp başka acıları bekleyecek ya da kabullenmenin ardından bu kabullenişin şekil değiştirmesini isteyerek, işleyişe müdahale ederek kendi istediğini, içinden geçeni yaşamaya çalışmanın yolunu arayacaktır. Bu yolu arama yolculuğunda kişinin karşısına hem çevresinden deneyimli olan, kendi görmüş geçirmiş veya o kişilerinde yakınlarından duyduğu yöntem hem de internet ortamında reklamlar, aramalar sonucunda çıkabilecek büyü yöntemi ile karşılaşacaktır. Büyü ile birlikte kişi kabullenmek zorunda olduğu acı gerçekleri kabul edip sindirmek yerine içinden geçen, asıl istediği ve içinde bulunmayı arzuladığı duyguyu, olayı, kişiyi yaşamayı sağlayarak, mutluluğu, isteğini hayatına çekebilecektir. Büyü yaptırabilmenin çeşitli koşulları ve kabullenilmesi gereken noktaları vardır fakat bu noktaların içerisinde büyü yaptırmak isteyen kişinin bulunduğu konum, yer önemli değildir. Hollanda’da medyum hoca ile iletişime geçerek istediği büyüyü yaptırabilir.

Hollanda’da medyum hoca ile bağlantıya geçen kişi sorunlarının çözüm yöntemlerini aradığını, bu yöntemlerin içerisinde hızlıca sonuç alabileceği, tesiri olan ve güçlü bir tercih olan büyü yöntemini seçtiğini gösterecektir. Hollanda’da medyum hoca ile bağlantıya geçerek kişi acıyı sindirmek yerine onun üzerine yürüyüp hayatını kendi akışına çekebilecektir.

Hollanda’da Aşk Büyüsü Yapan Medyum Hoca

Aşk yüzyıllar boyunca çeşitli kitaplara, şarkılara, şiirlere, romanlara, duvarlara, yerlere, göğe konu olmuş, kendini kazımış ve yaşatmış bir duygudur. Aşk ilk günahın sebebi, ilk bakışmanın temeli, ilk birlikteliğin gücüdür. Aşk güçlü ve keskin bir duygudur. Aşkı yaşamakta güçlü ve keskin bir yaşama adım atmak demektir. Aşkı yaşayan kişi kendini şanslı hissetmelidir çünkü aşk bazılarının hayatında bir yan rol, bazılarının hayatının köşesinden değip geçen bir rüzgar bazılarının ise yalnızca durup bir köşe başında izlediği duygudur. Aşk gözlerden, ruhtan, mutluluktan okunur. Aşık kişi kendini belli eder. Onun artık günaydınları, iyi geceleri, gözlerine vuran gülüşleri farklıdır, daha bir umut dolu daha bir mutludur.

Tıkla ve Medyum Papaz Gültekin Efendi’yi Şimdi Ara: +79917301004

Aşkın yalnızca bir dönem değip geçtiği veya hiç uğramadığı kişiler tarafından yaşam hep sorgulanır. Yaşamanın var olmanın ne demek olduğu, güçlü bir duyguyu yaşamanın ve onu hak etmenin anlamı sorgulanır, sorulur ama cevap kimdedir bu kişiler bilmez, ulaşamaz. Aşkın kendisi gibi acısı da keskin ve dayanılmaz olandır. Aşkın gelip geçmesinin ardından bir kez onu tatmış kişi için büyük bir boşluğa düşmek kaçınılmazdır. Çünkü o kişi yasaklı meyveyi ısırmış, tadına bakmış ve doymamıştır. Aşka doyulmaz. Aşkın boşluğuna salınan kişi onu yaşadığı o yoğun günleri, hisleri, çekimi yeniden arzular bir kere yaşamış olup da doyamadığı o hislerin boşluğunda onları geri ister, kavuşmak ister, kollarını yeniden arzular, sarılmanın çekimini bekler. Aşkı hiç yaşayamamış bir kişi ise tam olarak neyi beklediğini bile bilmediği ama büyük bir boşluğun içerisinde beklediğini bildiği bir hissi arzular, özler ve bekler. Bütün bu bekleyişlerin sonucu hayatın kendi akışında her zaman sonuca varmaz. Hayat ve kader iç içedir ve hep insanın istediği o sonuca kişiyi ulaştırmaz, o sonucu ona vermez. Bunu kabullenmek istemeyen, yaşamak istemeyen kişi için zor bir süreç başlamış olur. Bu süreçte yaşadığı boşlukta bir ip sallanmasını arzulayan kişi eğer o karanlık delikten çıkmak için çaba harcar ise o ipe de ulaşması kaçınılmaz olacaktır.

Kişi bulunduğu duygu buhranından, acıdan, bekleyişten, aşkın yokluğundan kurtulmak için başvurması gereken yolları, çıkışı, kurtuluş ipini bazen bir büyünün gücünde arayabilmektedir. Büyü, yıllar boyunca varlığı ile gücünü kaybetmeden ruhsal duyguların ve bu duyguların vurduğu davranışlara etkisi ile kendini kanıtlayıp gösteren, ruh bilimi, dini güç, inanış ögelerini içinde barındıran bir yoldur. Aşk büyüsü de bu yolların içerisinde en çok tercih edileni, dertlere çare olanıdır. Hollanda’da aşk büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçen kişi o bulunduğu boşluktan, karanlık delikten, duygu buhranından kurtulmak için bir çıkış yolu bir ışık boşluğa sallanan bir ip bulmuş demektir.

Hollanda’da aşk büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçmek zamanında dolu dolu aşkı yaşamış fakat onun yokluğu ile savaşmak zorunda olan, aşkı yalnızca yakınlarında görüp dinleyen, aşk duygusunu hayatının bir köşesinde durup yalnızca izleyen ama ona dokunmadan geçip gittiğini gören kişiler için bir çare, yol, kurtuluş, aşkı çekmenin gücüdür. Aşk büyüsü ile aşkı hayatınıza yaşantınıza varlığınıza çekebilirsiniz.

Aşk büyüsü bazen bitmiş bir ilişkiye çaredir bazen ise başlanması istenen ama hiç başlamayan iki tarafın çift olabilmesinin yoludur. İki türlü de bir birleştirme gücü olan bu büyü diğer büyülerin içerisinden hayırlı bir iş için kullanılması yönü ile ayrışır ve nispeten daha hayırlı bir büyü olarak sayılır. Kişi aşk büyüsünü mutluluk için, hayırlı bir kısmet için, hayırlı bir sevgi için tercih eder. Fakat unutulmamalıdır ki her büyü gibi aşk büyüsü de hayata bir müdahale, doğal yaşantıya bir dokunuş ve çekiştir.

Hollanda’da aşk büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçen kişi kısa bir sürede yaptırmış olduğu aşk büyüsünün güçlü ve tesirli etkileri ile karşılaşacak ve aşkı yaşamına, hayatına çekebilecektir.

Hollanda’da Bağlama Büyüsü Yapan Medyum Hoca

Bir hayvanda bir insan da bağlılık ister. Bir insana, bir doğaya, bir eve, bir yaşama hatta bir duyguya bağlılık bağımlılık ister. Bu yaşamanın ve yaşatmanın bir süreci, yolu ve çaresidir. Kendini bağlı hissetmeyen bir kişi kök salamaz. Var olamadığını hisseder. Çocukluk yıllarında bir aileye bağlı olarak büyüyen bir kişi sağlıklı bir büyümenin adımını atmış demektir. Yetişkinliğinde ise kişi başarıya, başarmış olduğu yaşantıya, okuluna, işine, sevdiği arkadaş ve çevrelerine, kendi kurmak istediği veya kurduğu ailesine, sevgilisine, eşine bağlı olarak yaşamak ister. Bu sağlıklı ve mutlu bir yaşamın isteği ve sonucudur. Bağlı olarak yaşamak, yaşamın içerisinde kişinin mutlu olduğu yerlere kök salması o kişinin yaşamında atacağı her adımın bir belirleyicisi, güçlü etkenidir.

Bir kişiye bağlı olarak ve bu bağlılığın getirmiş olduğu sevgi, sadakat, güven duygusu ile kamaşmış, kuşatılmış olarak yaşamaz isteyen kişi karşı taraftan da aynı bağlılığı ve özveriyi bekleyecektir. Bir çiçeğin yalnızca toprağa kök salması yeterli değildir aynı zamanda toprakta o çiçeği kabullenmeli, tutmalı ve köklerini sarıp sahip çıkmalıdır. Bu karşılıklı güven, sadakat ve sevgi ilişkisinin oluşması açısından belirleyici ve önemlidir. Bu karşılıklı verme eylemlerinin ardından iki tarafta bir çift olma eylemine, mutlu bir ilişkinin beraberliğine kavuşmuş olurlar.

Bu karşılıklı bağlılığın getirmiş olduğu sağlıklı ilişki her zaman böyle yürümez veya böyle karşılıklı özveri ile başlamaz. Bazen çiftler ve ilişkiler arasında bir taraf kendinden daha fazla ödün verir, daha fazla şeyden vazgeçer ve kendini ilişkiye daha bağlı hale getirir. Bu durumun içerisinde iken kişi karşı tarafın kendini daha az ilişkinin içerisinde tuttuğunu fark etmesi ile açılmaların önünü açar ve çatlaklar oluşmaya başlar. Bu çatlakları önlemenin yolu sahici bir bağlılıktan geçer. Bu durumda da çatlakların kapanmasını sağlayacak en güçlü yollardan birisi bağlama büyüsüdür.

Bağlama büyüsü, eskilerden beri tercih edilen bazen birini bir ilişkiye bazen bir kişiye bazen bir eve bazen ise bir yuvaya bağlanmasını sağlayan bir yöntemdir. Hollanda’da bağlama büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçen biri bu yollardan birisini sağlayacak demektir. Bağlama büyüsü bilinçli ve tecrübeli bir medyum hocadan destek alınarak yapılması ve hazırlatılması gereken medyum hocanın direktif ve önerileri dikkate alınarak uygulanması gereken bir yöntemdir. Bir büyü olmasından ötürü bağlama büyüsü yaptırma yolunu tercih etmeden önce kişi iyice düşünmüş olmalı ve emin kendinden, tercihinden sorumlu ve ciddi olarak bu yola adım atmalıdır. Hollanda’da bağlama büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçecek olan kişi bu tercihinden emin olmalıdır.

Hollanda’da bağlama büyüsü yapan medyum hoca ile bağlantıya geçerek sevgilinizi, eşinizi, nişanlınızı, bir arkadaşınızı, gelininiz ve oğlunuzu birbirine, kendinize bağlayabilirsiniz. Bağlama büyüsü kişinin fiziksel olarak etkilenmesinin sağlandığı bir büyü yöntemi değildir. Bağlama büyüsü ile kişi ilk olarak hislerinde o kişi için bir istek, arzu ve buna bağlı olarak bir bağlılık hisseder bu hisler de kişinin beynine, düşüncelerine sızarak kabullenilmesini ve hareketlerini bu kabulleniş doğrultusunda değiştirmesini sağlar.

Hollanda’da Geri Döndürme Büyüsü Yapan Medyum Hoca

Giden kişi, ilişkiden gider, o kişiden gider, o kişi ile olan yaşanmışlıklardan gider, yaşanmış anılardan, yaşanabilecek ve yaşanma ihtimali olan anlardan, fotoğraflardan, birlikte yürünen sokaklardan, bir bütün olmaktan, beraber dinlenilen şarkılardan, bir sıcak koldan, bir yuvadan, bir çift gözden ve bir kalpten gider. Bu gidiş ardında bir zamanlar sevgi ile baktığı bir çift gözün yaşlı bekleyişini, kendine yuva olan bir kalbin kırık parçalarının etrafa savruluşunu, beraber dinlenilen şarkıların artık yalnızca acı vermesini, fotoğrafların ve anıların birer kurşun olup arkada kalan kişiye saplanmasını sağlar. Gitmek yalnızca gitmek değildir. Gitmek bazen parçalamaktır. Giden ise her zaman memnun, mutlu olarak gitmese de gitmiştir ve bu gidiş bir şeyleri bitirmiştir. Gidenin ardından kalana kalan bitmiş bir ilişkinin yükü ağır, katlanması zor bir acı bırakacaktır. Kişi bu acıdan çıkmanın, kurtulmanın yollarını arayıp bulmaya çalışacaktır. Çıkış yolları arayan, kendini ve ilişkisini kurtarma umudu besleyen kişinin bulabileceği çıkış yollarının içerisindeki en güçlü ve keskin çözüm büyü yöntemidir.

Beraberliğine kaldığı yerden devam etmek isteyen, giden kişinin gitmesine sebep olmuş olan nedenlerin ortadan kalkmasına, aralarındaki sorunları çıkartan unsurları yok etmeye, mutluluk ve huzur içerisinde yeniden bir birliktelik kurmaya ama bu birlikteliğin yeniden kurtarılıp kurulabilmesi için de giden kişinin kendi istek ve rızası ile geri dönmesine ihtiyaç vardır. Çözüm arayışındaki kişi Hollanda’da geri döndürme büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçerek bir arayışın ardından çözüme ulaşabilmiş demektir.

Hollanda’da geri döndürme büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçen kişi biten ilişkisini, evliliğini, atılan nişanın ardından terk eden nişanlısını, sevgilisini, eşini, sevdiğini geri döndürebilir. Geri döndürme büyüsü diğer büyülerin içerisinde amacının hayırlı bir iş olması, yuva yıkmak değil yıkılan yuvayı yeniden kurmak, yuva kurtarmak amacının olması ile nispeten daha hayırlı ve doğru bir büyüdür. Geri döndürme büyüsü yapılan kişiye fiziksel olarak bir zarar vermemektedir. Yalnızca büyü yapılan kişinin ruh hali, duyguları ve hisleri ile alakalıdır. Geri döndürme büyüsünü bir duadan, istekten ayıran en önemli nokta ruhlar aleminin de büyüye dahil edilebilerek daha güçlü ve keskin hale gelmesidir. Hollanda’da geri döndürme büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçip yuvasını kurtarmak amacı ile geri döndürme büyüsü yaptıran kişi sonuçlarını kısa bir süre içerisinde görecektir. Giden kişi geri gelecek, yuvası kısa bir süre içerisinde güçlü ve keskin büyünün tesiri ile kurtulacaktır.

Hollanda’da Geri Getirme Büyüsü Yapan Medyum Hoca

İlişkilerin bitişinin ardından acılı dönemin içerisinde iken veya o acılı dönemi atlatmış fakat kişinin içinde hala yarım kalmışlıklar, pişmanlıklar ve özlemler yerli yerinde duruyor ise kişi sağlıklı, kurtulabileceği yollar arar. İlişkisini ve giden kişiyi geri getirmek için bazen ne yapacağını bilemediği bir çıkmaza, çaresizliğe girer bazen ise bir çare bulmak için, bir yol aramak için çırpınır durur. Bu süreç içerisinde kişinin alacağı kararlar, seçeceği yollar ve atacağı adımlar hem kendi için hem kurtarmayı umduğu ilişkisi ve giden kişi için önem arz etmektedir. Kişi öncelikle yanlış yollara, çıkmaz çözümlere başvurduğunda ve bir çözüm alamadığını gördüğünde çaresiz hisseder ve var olan küçük umutları da onu terk edip yerini sağlıksız mutsuz duygulara bırakır. Bu duygulara tekrardan sürüklenen kişinin yeniden o umutsuzluk çıkmazından çıkması, kendini kurtarması ve ardından sağlıklı düşünce ve adımlar ile ilişkisini kurtarması zordur. Bundan dolayı kişinin atacağı her adım önemli ve değerlidir. Umutsuz ve boş adımlar hem boşa zaman kaybı hem de boşa umut kaybetmek demektir.

Kişinin ilişkisini ve giden kişiyi, yeniden çift olma şansını geri getirebilmesi yolunda atabileceği adımlar içerisinde güçlü ve keskin olanı geri getirme büyüsüdür. Hollanda’da geri getirme büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçen kişi yarasını dindirmek için zaman ve umut kaybı olmayacak bir çözüm bulmuş demektir. Geri getirme büyüsü yaptıran kişi, terk edip giden eski sevgilisini, evi terk eden eşini, boşandığı eski eşini, nişanı atıp ilişkiyi bitiren nişanlısını, dostluk ve arkadaşlık bağını kopartıp giden eski arkadaşını geri getirebilir, ilişkiye kaldığı yerden devam edebilirler. Hollanda’da geri getirme büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçmek yeniden çift olmanın yolunu bulmak demektir.

Hollanda’da geri getirme büyüsü yapan medyum hoca ile bağlantıya geçerek ilişkinizin geri dönmesi için son ve güçlü bir çaba göstermiş, önemli bir emeğe adım atmışsınız demektir. Geri getirme büyüsü terk edip aranızdaki ilişkinin sonlanmasına neden olan kişinin, medyum hocanın bilgisi ve tecrübesi ile ruhlar alemini de araya sokarak geri dönmesini, yeniden ilişkiye başlanmasını sağlamaktadır. Geri getirme büyüsü ilk olarak kişinin hislerine değer. Özlemi hissetmesini, pişmanlık duymasını, terk etmesinin, ilişkinin bitmesinde onu tetikleyen nedenlerin çözümsüz olmadığını, halledilebilir olduğunu hissedip düşünmesini ve bütün bu his ve düşüncelerin içerisinde iken terk ettiği kişinin ona daha cazibeli gelmesini, o kişiye karşı daha fazla çekim hissetmesini ve bunlara bağlı olarak da ilişkiye ve çift olmaya yeniden dönme isteğini tetiklemektedir.

Hollanda’da Papaz Büyüsü Yapan Medyum Hoca

Kişinin başına gelen acı olaylar, dertler ve sıkıntılar içerisinde boğulurken pes etmemesi, daima bir kurtuluş yolu araması, bir çözüm bulmaya çalışması, kendine ve kaybettiklerine odaklanıp doğru hamleler ve adımlar ile kaybettiklerini geri kazanması önemlidir. Bu kazanımlar kişinin umudunu, yaşam isteğini, motivasyonunu, güvenini yerine getirecektir. Yalnızca kaybettiği ilişkisini değil kişi kaybettiği kişi ve ilişkisi ile birlikte kendinin o ilişkideki mutlu hallerini, umutlu günlerini de geri getirmek ister. Bütün bu gidenlerin ardından geri döndürmek, getirmek adına yapabileceği hamlelerden, atabileceği keskin adımlar içerisinden en güçlüsü papaz büyüsüdür. Papaz büyüsü büyüler arasında en keskin, en tesirli, en kısa sürede en fazla etkisi ile hayatı, yaşamı, istenilen yönde kurulan planı yerine getirebilecek büyüdür. Hollanda’da papaz büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçen kişi derdinin çaresine kesin olarak kavuşmuş demektir.

Papaz büyüsü bir kara büyüdür. Güçlü ve keskin yönlerinin yanında hemen hemen istenilen arzulan her şeyi, dileği, isteğin yerine gelebilmesi için tercih edilebilecek papaz büyüsü bu geniş istekleri içerisinde hayırsız, kötü sebep ve nedenlerin de oluşabilmesini sağlayacağından dolayı hem tehlikeli hem güçlü hem de bir karalıktır, kara büyüdür. Hollanda’da papaz büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçen kişi kesin olarak papaz büyüsü yaptırmaya karar vermiş, kararından emin olmalıdır. Kişi kesin ve emin kararını vermesinin ardından tecrübe ve bilgi sahibi bir medyum hoca ile iletişime geçerek papaz büyüsü yaptırma yoluna girer. Papaz büyüsü adının aksine bir papaz tarafından gerçekleştirilmez. Hollanda’da papaz büyüsü yapan medyum hoca ile iletişime geçen kişi bilgili ve tecrübeli bir medyum hoca ile iletişime geçer ve büyüyü ona yaptırır.

Hollanda’da Büyü Bozan Medyum Hoca

Çözüm yolu bulmaya çalışan, dertlerinin batağından kurtulma aşamasında bir çare arayışında olan kişinin sıkça çeşitli çeşitli farklı yerlerden karşısına çıkacak olan, güçlü ve etkili ayı zamanda da kısa sürede çözüm getirebilecek büyü yoluna başvurur. Bir medyum hoca ile iletişime geçen kişi sorunlarının çözümüne uygun bir büyü yaptırır, büyü kısa sürede etkisini göstererek çözüm bulmasını sağlamış olur. İlk zamanlarda yeniden mutlu günlere dönmenin sarhoş mutluluğu içerisinde olan kişi zamanla büyü yolu ile elde ettiği bu yeniden yaşanmışlığın, sonsuza dek sürecek olan etkinin gücünün farkında olarak bundan vazgeçmek, büyüyü bozmak isteyebilir. Bu durumda kişi büyü yaparken de olduğu gibi yine bilgili ve ilim sahibi tecrübeli bir medyum hocadan yardım almalıdır. Hollanda’da büyü bozan medyum hoca ile iletişime geçerek büyünün etkilerinin bozulmasını sağlamış olur.

Büyü bozma kişinin kendi irade ve seçimi ile yapılmış olan büyünün bozulmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda etrafındaki kişinin, sevgilisinin, eşinin, nişanlısının, ailesinden birinin veya arkadaşının ani değişen duygu durumlarını, değişim gösteren ve farklılaşan hareketlerini, belki aniden soğumasının nedeninin ve kişinin başına gelen sorunların ve çözümlerinin bulunamamasının, hep aynı sorunlarla, kötülüklerle hayırsızlıklarla karşılaşmasının sonucunun da bulunmasını sağlayabilir. Bu kişilerin aniden başlarına gelen bu tür olayların medyum hoca ile paylaşılması gereklidir. Hollanda’da büyü bozan medyum hoca ile iletişime geçtiğinizde yaşanılan ve sizi medyum hocaya, büyü bozma yoluna iten sebeplerin, nedenlerin açıkça paylaşılması gereklidir. Medyum hoca ile kesin olarak tanının, büyünün çeşidinin konulmasının ardından da çeşitli yöntem ve farklı yollar ile büyü bozulma işlemi gerçekleştirilir. Hollanda’da büyü bozan medyum hoca ile iletişime geçerek sağlıklı ve mutlu bir yaşamın, ilişkinin önünü açabilir büyünün etkilerinden kurtulabilirsiniz.

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin