Neden Kutsal Kitap?

Neden Kutsal Kitap?

kutsal kitap incil

Kutsal Kitap, Tanrı’nın her bir insana yazılı bir şekilde seslenişidir.
Tanrı, günahın ve nefsin tutsağına düşmüş olan insanlığın kurtuluşunu hazırlayıp Mesih vasıtasıyla gerçekleştirdi. Ondan önce yazılmış olan otuz dokuz bölüm (Tevrat, Zebur, Peygamber Yazıları), yüzyıllar içerisinde O’nun gelişini vaat eden ve hazırlayan, birbirine dayanan ve O’na doğru giden birer vahiy basamaklarıdır.

Ondan sonra yazılmış yirmi yedi bölüm (İncil) bir yüzyıl içerisinde O’nu ve O’nda gerçekleştirilmiş kurtuluşu ayrıntılarıyla izah ediyor. (İbraniler 1:1-2, Luka 24:27, Elçilerin İşleri 3:18 ).

Ancak ve ancak bu Yazıların mesajından dolayı (Romalılar.10:14-15,17) bir insan Tanrı’nın Kutsal adını (kimliğini) anlayıp, tövbe edip O’nun kurtarışına iman ederek hem cehennemden hem de nefsin hükmünden kurtulur. ( 2. Timoteos 3:16 )

Kutsal Kitap Tanrı’nın içinden (Ruh’undan) gelip peygamberlerin yüreklerine esin koyularak verildi ( 2. Petrus 1:20-21 ).

Tanrı onu dünyanın sonuna kadar koruyacak (Matta 5:17-19, Matta 24:35 ).

Tanrı her insan ile kişisel ve derin bir ilişki kurmak istediği için, Kutsal Kitap vasıtasıyla her bir insana direk ve dolayısız olarak seslenmek istiyor ve her bir insanın sözünü derin derin düşünmesini istiyor (Mezmur 1:1-3, Yasa’nın Tekrarı 6:4-9).

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin