İncil’de Yaratılış ile ilgili açıklamalar

İncil’de Yaratılış ile ilgili açıklamalar

chandana ban yM0sQR8s82E unsplash scaled 1225x813 1

… Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, diri [Hayy] olan Allah’a dönmeye çağırıyoruz… [Allah] size iyilik [ihsan] ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor.(Elçilerin İşleri, 14:15-17)

St Peters Basilica aziz petrus bazilikasi

Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah… Herkese yaşam, soluk ve herşeyi veren Kendisi… Allah, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. (Elçilerin İşleri, 17:24-25)

Nitekim şöyle yazılmıştır: “İlk insan Adem yaşayan can oldu.”… İlk insan yerden, yani topraktandır… (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 15:45-47)

Yine diyor ki, “Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini Sen attın. Gökler de Senin ellerinin yapıtıdır.” (İbranilere Mektup, 1:10)

Her varlığa yaşam veren Allah‘ın huzurunda sana buyuruyorum. (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 6:13)

Her evin bir yapıcısı vardır, oysa herşeyi yapan Allah’tır. (İbranilere Mektup, 3:4)

Herşeyin kaynağı O’dur [Allah’tır]; herşey O’nun tarafından ve O’nun için var oldu. Sonsuza dek O’na yücelik olsun. Amin. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 11:36)

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Allah’ın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Allah’ın yapıtıyız, O’nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere… yaratıldık.  (Pavlus’tan Efeslilere Mektup, 2:8-10)

O [Allah]… bizi, Kendi isteği uyarınca… yaşama kavuşturdu.  (Yakup’un Mektubu, 1:18)

Ne var ki, göklerin çok önceden Allah’ın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla yaratıldığını bile bile unutuyorlar. (Petrus’un 2. Mektubu, 3:5)

… Çünkü O [Allah], Güneş’ini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. (Matta, 5:45)

İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Allah’ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. (Matta, 10:29-30)

Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Allah’a şöyle seslendiler: “Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan Sensin.”(Elçilerin İşleri, 4:24)

Allah, yaratılışın başlangıcından ‘İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.’  (Markos, 10:6)

İsa şu karşılığı verdi: “Kutsal Yazılar’ı [Allah’ın vahyini] okumadınız mı? Yaradan [Allah] başlangıçtan ‘İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.‘” (Matta, 19:4)

Bizim için tek bir Allah vardır. O herşeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var… Herşey O’nun aracılığıyla [Allah’ın emriyle] yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.  (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 8:5-6)

NYC St Patrick s Cathedral

Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen herşey… O’nun aracılığıyla [Allah’ın emriyle] ve O’nun için yaratıldı. Herşeyden önce var olan O’dur ve herşey varlığını O’nda sürdürmektedir. (Pavlus’tan Koloselilere 1. Mektup, 1:16-17)

Herşey O’nun [Allah] tarafından var oldu, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. (Yuhanna, 1:3)

… Yeryüzü ve içindeki herşey Rab’bindir. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 1:26)

Çünkü Allah’a ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Allah [varlığının delillerinin] hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Allah’ın görünmeyen nitelikleri –sonsuz gücü ve İlahlığı– dünya yaratılalı beri O’nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Allah’ı bildikleri halde O’nu Allah olarak yüceltmediler, O’na şükretmediler. Tersine, düşüncelerinde budalalığa düştüler; anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Allah’ın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. (Pavlus’tan Romalılara Mektup, 1:19-26)

Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara yararlı bitkiler üreten toprağı Allah bereketli kılar. (İbranilere Mektup, 6:7)

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin