İncil’de Meleklere iman

İncil’de Meleklere iman

chandana ban yM0sQR8s82E unsplash scaled 1225x813 1

Melek ona şöyle karşılık verdi: “Ben Allah’ın huzurunda duran Cebrail’im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim.”  (Luka, 1:19)

Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Allah, seni korumaları için meleklerine buyruk verecek.’ Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar.’ [Hz. İsa(as)’a zarar gelmesin diye koruyacaklar.] (Luka, 4:10-11)

undersea 02

… Allah, melek Cebrail’i… bir kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. Onun yanına giren melek, “Ey Allah’ın lütfuna erişen kız, selam! Rab seninledir” dedi.Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “sen Allah’ın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak…” Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi. Melek ona şöyle cevap verdi: “… Allah’ın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.” “Ben Rab’bin kuluyum” dedi Meryem, “bana dediğin gibi olsun.” Bundan sonra melek onun yanından ayrıldı.(Luka, 1:26-38)

Rab’bin bir meleği onlara göründü… Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek ise onlara, “Korkmayın!” dedi. “Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum…” (Luka, 2:9-11)

İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! ‘Allah’ın olan Rab’be tap, yalnız O’na kulluk et’ diye yazılmıştır.” Bunun üzerine iblis İsa’yı bırakıp gitti.Melekler de gelip İsa’ya hizmet ettiler.  (Matta, 4:10-11)

“Deliceler [yabani ağaçlar] nasıl toplanıp ateşte yakılıyorsa, çağın sonunda da böyle olacak… [Allah] meleklerini gönderecek, onlar da insanları günaha düşüren herşeyi, kötülük yapan herkesi… toplayıp kızgın fırına [cehenneme] atacaklar. (Matta, 13:40-42)

Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelip kötü kişileri doğruların arasından ayıracaklar ve onları kızgın fırına [cehenneme] atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. “Bütün bunları anladınız mı?” diye sordu İsa. (Matta, 13:49-50)

… [Allah] meleklerini gönderecek ve onlar, O’nun seçtiklerini, göklerin bir ucundan öbür ucuna kadar dört yelden alıp biraraya toplayacaklar. (Matta, 24:30-31; Markos, 13:26-27)

O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de İsa bilir; Allah’tan başka kimse bilmez. (Matta, 24:36)

O zaman İsa ona, “… Allah’ımdan… istesem, hemen şu an bana on iki tümenden fazla melek gönderir.” (Matta, 26:52-53; Markos, 13:32)

… Rab’bin bir meleği gökten indi… Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın!…” (Matta, 28:2-5)

Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: “… Korkma… Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın…”(Matta, 1:20-21)

Yusuf uyanınca Rab’bin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı…  (Matta, 1:24)

… Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada göründü. Ona, “Kalk!” dedi. “Çocuğu ve annesini al ve Mısır’a git. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.” (Matta, 2:13)

Hirodes öldükten sonra, Rab’bin bir meleği Mısır’da Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi. “Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü.” (Matta, 2:19-20)

… Bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu. Bu sırada, Rab’bin bir meleği… Zekeriya’ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek ona, “Korkma, Zekeriya” dedi, “duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, onun adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O, Rab’bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Allah’ın Ruhu’yla dolacak [Allah’ın rızasını kazanan bir ahlaka sahip olacak]. İsrailoğullarından birçoğunu, Allah’ları olan Rab’be döndürecek…” Zekeriya meleğe, “Bundan nasıl emin olabilirim?” dedi. “Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi.” Melek ona şöyle karşılık verdi: “Ben Allah’ın huzurunda duran Cebrail’im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim… Bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın.” (Luka, 1:10-20)

Birdenbire Rab’bin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus’un göğsüne dokunup onu uyandırdı. “Çabuk, kalk!” dedi. O anda zincirler Petrus’un bileklerinden düştü. Melek ona, “Kuşağını bağla, çarıklarını giy” dedi. Petrus da söyleneni yaptı. “Abanı giy, beni izle” dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir hayal gördüğünü sanıyordu. O zaman kendine gelen Petrus, “Rab’bin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum” dedi. “O beni Hirodes’in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu tüm belalardan kurtardı.” (Elçilerin İşleri, 12:7-11)

undersea 03

Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Bu melek, yeryüzünde yaşayanlara her ulusa ve her oymağa, her dile ve her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu [Allah’ın vahyini ulaştırıyordu]. Yüksek sesle şöyle diyordu:”Allah’tan korkun! O’nu yüceltin! Çünkü O’nun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi ve su pınarlarını yaratana tapının!” (Vahiy, 14:6-7)

… Melekler, otoriteler ve güçler O’na [Allah’a] tabidir. (Petrus’un 1. Mektubu, 3:22)

Bütün melekler, kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? (İbranilere Mektup, 1:14)

Ama geceleyin Rab’bin bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. “Gidin! Mescide girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun” dedi. (Elçilerin İşleri, 5:19-20)

… Melekler aracılığıyla buyrulan Yasa’yı [Allah’ın vahyi olan emir ve yasaklarını] alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet ettiniz…(Elçilerin İşleri, 7:52)

Bu arada Rab’bin bir meleği Filipus’a şöyle seslendi: “Kalk, güneye doğru, Kudüs’ten Gazze’ye inen yola, çöl yoluna git.” Filipus da kalkıp gitti…(Elçilerin İşleri, 8:26-27)

Bir gün saat üç sularında, bir görümde Allah’ın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona, “Kornelyus” diye seslendi. (Elçilerin İşleri, 10:3)

… Sonra geldiler… İsa’nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. (Luka, 24:23)

… Kutsal bir melek ona, seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu. (Elçilerin İşleri, 10:22)

Adam bize, evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş: ‘Yafa’ya adam yolla, Petrus diye tanınan Simun’u çağırt. O sana, seninle tüm ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek.’ (Elçilerin İşleri, 11:13-14)

Belirlenen günde krallık giysilerini giymiş olan Hirodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk… bağırıyordu. O anda Rab’bin bir meleği Hirodes’i vurdu [canını aldı]. Çünkü Allah’a ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. (Elçilerin İşleri, 12:21-23)

Kanımca Allah biz elçileri, ölüm hükümlüleri gibi en geriden gelenler olarak gözler önüne serdi. Hem melekler hem insanlar için, tüm evren için seyirlik olduk. (Pavlus’un Korintlilere 1. Mektubu, 4:9)

Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım olmaz. (Pavlus’tan Korintlilere 1. Mektup, 13:1)

… İsa… güçlü melekleriyle gökten gelip [Allah Katından nüzul edip] göründüğü zaman olacak.(Pavlus’tan Selaniklilere 2. Mektup, 1:7-8)

pleasant words gospel 8

 O [Hz. İsa (as)], bedende göründü… meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada ona iman edildi, yücelik içinde yukarı [Allah Katı’na] alındı. (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 3:16)

Bu söylediklerimi, taraf tutmadan ve hiç kimseyi kayırmadan yerine getirmen için seni Allah’ın, Mesih İsa’nın ve seçilmiş meleklerin önünde uyarıyorum. Birinin üzerine ellerini koymakta aceleci davranma, başkalarının günahlarına ortak olma. Kendini temiz tut. (Pavlus’tan Timoteos’a 1. Mektup, 5:21-22)

Çünkü melekler aracılığıyla bildirilmiş olan söz geçerli olduysa, her suç ve her sözdinlemezlik hak ettiği karşılığı aldıysa, bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz?(İbranilere Mektup, 2:2-3)

… Melekler bile, güç ve kudrette daha üstün oldukları halde bu varlıkları Rab’bin önünde söverek yargılamazlar. (Petrus’un 2. Mektubu, 2:11)

… Mikail bile… onu yargılamaya kalkışmadı. (Yahuda’nın Mektubu, 9)

… [Allah] gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna’ya iletti. (Vahiy, 1:1)

Yüksek sesle, “Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?” diye seslenen güçlü bir melek de gördüm. Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. (Vahiy, 5:2-3)

Sonra, gökten inen başka bir güçlü melek gördüm… (Vahiy, 10:1)

Sekizinci gün… ona İsa adı verildi. Bu, onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi.  (Luka, 2:21)

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin