HABAKKUK 1

HABAKKUK 1

chandana ban yM0sQR8s82E unsplash scaled 1225x813 1

1 Peygamber Habakkuk’a bir görümde verilen bildiridir.

Habakkuk’un Rab’be Yakınması

2 Ya RAB, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım,

Beni duymuyor musun?

“Zorbalık var” diye haykırıyorum sana,

Ama kurtarmıyorsun!

3 Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun,

Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı?

Nereye baksam şiddet ve zorbalık var.

Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor.

4 Bu yüzden yasa işlemez oldu,

Bir türlü yerini bulmuyor hak.

Kötüler doğruları kıskaca almış

Ve böylece adalet saptırılıyor.

Rab’bin Yanıtı

5 “Bakın öbür uluslara,

Gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız.

Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki,

Anlatsalar inanmayacaksınız.

6 Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için

Dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu,

Kildaniler’i* güçlendireceğim.

7 Dehşetli ve korkunçturlar,

Gururlu ve başlarına buyrukturlar.

8 Parstan çeviktir atları,

Aç kurttan daha azgın.

Atlıları yeri deşerek geliyor uzaklardan,

Avına saldıran kartal gibi uçuyorlar,

9 Yağmalamak için geliyor hepsi.

Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor

Ve kum gibi tutsak topluyorlar.

10 Küçümsüyorlar kralları,

Yöneticilerle alay ediyorlar.

Dudak büküyorlar bütün surlu kentlere,

Önlerine toprak yığıp onları ele geçiriyorlar.

11 Rüzgar gibi geçip gidiyorlar.

Bu suçlu adamların ilahları kendi güçleridir.”

Habakkuk Rab’be Yine Yakınıyor

12 Ya RAB, kutsal Tanrım,

Öncesizlikten beri var olan sen değil misin?

Sen ölmeyeceksin .

Ya RAB, bizi yargılamak için Kildaniler’i* mi seçtin?

Ey sığınağımız , onlara mı verdin cezalandırma yetkisini?

13 Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin.

Haksızlığı hoş göremezsin.

Öyleyse nasıl hoş görürsün

Bu hain adamları?

Doğrular kötülere yem olurken

Neden susuyorsun?

14 İnsanları denizdeki balıklara,

Yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin.

15 Kildaniler onları oltayla, ağla,

Serpme ağla tutar gibi tutuyor

Ve sevinç çığlıkları atıyorlar.

16 Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden.

Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağları için buhur yakıyorlar.

17 Ağlarını durmadan boşaltmaya,

Ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi?

HABAKKUK 2

1 Nöbet yerinde, gözcü kulesinde durayım,

Bakayım RAB bana ne diyecek,

Yakınmalarıma ne yanıt verecek göreyim.

Rab’bin Yanıtı

2 Şöyle yanıtladı RAB:

“Göreceklerini taş levhalara oyarak yaz.

Öyle ki, herkes bir çırpıda okusun.

3 Bu olayların zamanı gelmedi henüz.

Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir.

Gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları,

Kesinlikle olacak, gecikmeyecek.

4 Bakın şu övüngen kişiye, niyeti iyi değildir.

Ama doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır.

5 Servet aldatıcıdır.

Küstahlar kalıcı değildir;

Açgözlüdürler ölüler diyarı gibi

Ve ölüm gibi hiç doymazlar.

Ülkeleri ele geçirip halkları tutsak alırlar.

6 Tutsak alınanlar onları küçümseyip alay etmeyecekler mi?

‘Kendisine ait olmayanı ele geçirenin,

Haraç alarak zenginleşenin vay haline!

Daha ne kadar sürecek bu?’ demeyecekler mi?

7 Haraca kestikleriniz ansızın ayaklanmayacak mı?

Uyanıp yakanıza yapışmayacaklar mı?

İşte o zaman onlar için çapul malı gibi olacaksınız.

8 Birçok ulusu soyduğunuz,

Kan döktüğünüz,

Ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiğiniz için,

Halklardan sağ kalanlar da sizi soyacaklar.

9 Evini haksız kazançla dolduranın,

Felaketten kaçmak için yuvasını yüksek yere kuranın vay haline!

10 Birçok halkı kıyıma uğratmakla

Kendi soyunuzu utanca boğdunuz,

Kendi yıkımınızı hazırladınız.

11 Duvar taşları bile haykıracak bunu

Ve yankılanacak ahşap kirişler.

12 Kan dökerek kentler kuranın,

Zorbalıkla beldeler yapanın vay haline!

13 Halkların bütün emeklerinin yanması,

Ulusların bütün çabalarının boşa gitmesi

Her Şeye Egemen RAB’bin işi değil mi?

14 Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,

Dünya da RAB’bin yüceliğinin bilgisiyle dolacak.

15 Çıplak bedenlerini seyretmek için

Komşularına içki içirip sarhoş eden,

İçkiye zehir bile katan sizlerin vay haline!

16 Onur yerine utanca boğulacaksınız.

Şimdi sıra sizde, için de çıplaklığınız görünsün.

RAB size sağ elindeki ceza dolu kâseden içirecek.

Onurunuz kırılacak, rezil olacaksınız.

17 Lübnan’a ettiğiniz zorbalık kendi başınıza gelecek.

Telef ettiğiniz hayvanlar sizi dehşete düşürecek.

Çünkü insan kanı döktünüz,

Ülkelere, kentlere ve oralarda yaşayan herkese zorbalık ettiniz.

18 İnsanın biçim verdiği oyma ya da dökme putun ne yararı var ki aldatmaktan başka?

Putu yapan, yaptığına güvenir,

Ama yaptığı ne ki, dilsiz puttan başka.

19 Tahta puta, ‘Canlan!’ diyenin,

Dilsiz taşa, ‘Uyan’ diyenin

Vay haline!

Put yol gösterebilir mi?

Altınla, gümüşle kaplanmış,

Ama içinde yaşam soluğu yok.

20 Oysa RAB kutsal tapınağındadır.

Sussun bütün dünya O’nun önünde.”

HABAKKUK 3

Habakkuk’un Duası

1 Peygamber Habakkuk’un Duası – Şigyonot Makamında

2 Ya RAB, ününü duydum ve yaptıklarının karşısında ürperdim.

Günümüzde de aynı şeyleri yap, ya RAB,

Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

3 Tanrı Teman’dan,

Kutsal Tanrı Paran Dağı’ndan geldi.

Görkemi kapladı gökleri,

O’na sunulan övgüler dünyayı doldurdu.

4 Güneş gibi parıldıyor,

Elleri ışık saçıyor.

Gücünün gizi ellerinde.

5 Yayılıyor salgın hastalıklar önüsıra,

Ardısıra da ölümcül hastalıklar.

6 Duruşuyla dünyayı sarstı,

Titretti ulusları bakışıyla,

Yaşlı dağlar darmadağın oldu,

Dünya kurulalı beri var olan tepeler O’na baş eğdi.

Tanrı’nın yolları değişmezdir.

7 Kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm,

Midyan konutları korkudan titriyordu.

8 Ya RAB, nehirlere mi öfkelendin?

Gazabın ırmaklara mı?

Yoksa denize mi kızdın da,

Atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin?

9 Gerdin yayını,

Okların içtiğin antlardır.

Yeryüzünü akarsularla yardın.

10 Sarsıldı dağlar seni görünce,

Seller her yanı süpürüp geçti.

Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi.

11 Uçuşan oklarının pırıltısından,

Parlayan mızrağının ışıltısından,

Yerlerinde durakaldı güneş ve ay.

12 Gazap içinde ilerledin yeryüzünde,

Ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin.

13 Kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin.

Kötü soyun başını ezdin,

Soydun onu tepeden tırnağa.

14 Başını kendi mızrağıyla deldin.

Askerleri fırtına gibi gelmişti bizi dağıtmaya,

Saklanan düşkünleri yok etmiş gibi seviniyorlardı.

15 Sense atlarınla çiğneyip geçtin büyük denizleri,

Sularını köpürterek…

16 Sesini duyunca yüreğim hopladı,

Seğirdi dudaklarım,

Kemiklerim eridi sanki,

Çözüldü dizlerimin bağı.

Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağı günü

Sabırla bekleyeceğim.

17 Tomurcuklanmasa incir ağaçları,

Asmalar üzüm vermese,

Boşa gitse de zeytine verilen emek,

Tarlalar ürün vermese de,

Boşalsa da davar ağılları,

Sığır kalmasa da ahırlarda,

18 Ben yine RAB sayesinde sevineceğim,

Kurtuluşumun Tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım.

19 Egemen RAB gücümdür benim.

Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğini verir.

Aşırtır beni yükseklerden.

Müzik şefi için: Telli sazlar eşliğinde söylenecek.


İncil Özeti

İncil Hristiyanlık’ta Yeni Anlaşma olarak geçer. Tevrat, Zebur ve diğer peygamberlik kitapları Eski Anlaşma (Eski Ahit) olarak adlandırılırken İncil, Yeni Anlaşma (Yeni Ahit) olarak adlandırılır.

Anlaşma kavramını biraz daha açmamız gerekecek. Eski ve Yeni olarak nitelendirilen iki anlaşmanın varlığı aslında iki değişik anlaşma şeklinde değil birbirini tamamlayan anlaşmalar olarak anlamlandırılmalıdır.

Tek olan Tanrı’nın bir tek kurtarış planı vardı. Eski Anlaşma’da Tanrı bu plana İsrail halkıyla başlıyor ancak nihayi hedef tüm ulusların kurtuluşuydu. Dolayısıyla Eski Anlaşma’da küçük bir halkla başladığı kurtuluş planı Yeni Anlaşma’da Mesih aracılığıyla tüm dünyaya yayılır.

İsa Mesih’in Çarmıh’ta “Tamamlandı!” dediği O’nun yeryüzünde kısa bir süre için yaptığı hizmeti kapsıyorsa bile aslında sonsuz lütuf sahibi Tanrı’nın çağlar boyunca tasarladığı planın bir sonucudur. İsa Mesih’in Matta 5:17’de söylediği gibi “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmaya geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim”. İşte İsa Mesih’in çarmıhta “Tamamlandı!” diye haykırdığı tam da buydu. Eski ve Yeni Anlaşma İsa Mesih’te vücut buldu ve tamamlandı.

İncil’in ilk dört kitabı İsa Mesih’in yeryüzündeki hayatı ve hizmetiyle ilgili biyografik kitaplardır. Bunlar sırasıyla Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Bu kitaplardan sonra Luka’nın yazmış olduğu Elçilerin İşleri kitabı ilk Hristiyanlar’ın mücadelelerini ve evrensel kilisenin kuruluşunu anlatıyor. Elçilerin İşleri sonrasında Pavlus, Petrus, Yakup ve Yuhanna’nın yazmış olduğu mektuplar gelir. Bu mektuplar ilk kiliselere tavsiye ve öğretiş amacıyla yazılmıştır, ancak hem Tanrı Sözü olması dolayısıyla hem de içerdiği konular ve İsa Mesih’in sevgisi ve lütfunu işleme biçiminden dolayı günümüzde gerek kilisenin gerekse bireysel olarak tüm Hristiyanlar’ın önemli bir kaynağıdır. En son kitap Esinlenme’dir. Esinlenme’de genel olarak apokaliptik bir anlatımla Tanrı esiniyle son günlerin, son yargı gününün bir tasviri yapılır.

Aşağıda Online İncil olarak okuyabilirsiniz. Eğer ücretsiz İncil’e sahip olmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Kutsal Kitap ile ilgili sorularınız, öğrenmek istedikleriniz varsa bizimle iletişime geçmeniz halinde size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin