Büyü Nasıl Bozulur?

Büyü Nasıl Bozulur?

medyum papaz gültekin

Büyüler antik çağlardan beri insanların hayatındadır. Toplumlar tarafından çeşitli şekillerde kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Büyü İslam Peygamberi Yüce Hz. Muhammed Mustafa SAV. efendiye bile yapılmıştır.. Büyü yapan insanlara büyücü denilmektedir. Büyücü diye anılan kişiler büyüleri yapan kişilerdir. Ancak toplumda büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabını verebilecek kişiler de yine aynı kişiler olmuştur. Sıradan kişilerin de çeşitli ritüellerle büyü yapabilmesini mümkün olduğu söylenmektedir. Ancak bu kişilerin yararlandığı kaynaklar da sınırlı olduğundan. Sıradan bireylerin büyü nasıl bozulur? Sorusuna cevap vermeleri pek mümkün değildir. Büyünün yapılış aşamasında olduğu gibi bozulma aşamasında da yine büyücüler ya da medyumlara başvurulur. Büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabının onlar da olduğu düşünülür. Bununla beraber büyülerle ilgili kaynaklar pek sınırlıdır.

Büyüler ve Yöntemleri 

Dinlerin büyülerin yasak olmasını açıklamasıyla beraber büyücülere ağız cezalar verilmeye başlandığı orta çağ dönemi sonlarında tüm kaynakların yakıldığı düşünülmektedir. Ayrıca büyü yapmanın pek çok yöntemi olduğundan büyünün bozulması da nasıl yapıldığına göre şekillenmektedir. Büyücü ya da medyum denilen kişilerin eğer ortada bir büyü varsa onun ne büyüsü olduğu kim tarafından nasıl yapıldığının bilindiği düşünülmektedir. Bu sebeple büyülerin bozulması için de yine aynı kişilere danışılır. Çünkü büyüyü bozmak için nasıl yapıldığının bilinmesi gerekmektedir.

Büyüler ve Etkileri Nelerdir 

Genel olarak doğaüstü olduğu kabul edilen büyülerin, bozulması için de yine doğaüstü güçlerden yardım alınması gerektiğine inanılır. Mesela bir kişinin üzerinde kara büyü olduğuna inanılıyorsa kara büyünün karanlık güçlerle hatta şeytanla anlaşma yapılarak yapıldığına inanılır. Bu büyüyü bozmak için de yine aynı güçlere başvurulması gerektiği düşünülür. Yani büyü nasıl bozulur? Dendiğinde öncelikle bilinmesi gereken büyünün ne şekilde yapıldığının bilinmesi gerektiği düşünülür. Peki, bu büyüler nasıl ve ne şekilde bozulur derseniz bunun için de birçok farklı yöntem karşımıza çıkmaktadır tıpkı büyü yaparken kullanılan yöntemlerin çok farklılık göstermesi gibi. Kendisine büyü yapılmış kişi ile ilgili çok farklı bir görüş daha vardır. Eğer bir kişiye büyü yapılmış ve bu kişi büyük bir badire atlatmışsa kişiye yapılmış olan büyünün bozulduğuna inanılır. Örneğin bu kişi ölümden dönmüşse ve üzerinde bir büyü varsa bu büyünün bozulduğuna inanan görüşler de vardır. Peki, Büyü nasıl bozulur? Hükümsüz kalabilir ya da kendiliğinden bozulabilir. Bu duruma kendiliğinden büyünün bozulması denilebilir. Doğum, aşk, kaza, felç gibi durumlar yaşandığında kişinin üzerindeki büyü nasıl bozulur?  Büyü, hükümsüz kalır yani kendiliğinden bozulur. Bu olayların kişilerin iç dünyasında çok derin izler bıraktığı düşünüldüğü için büyü hükümsüz kalır.

Büyüyü Bozma Yöntemleri Nelerdir?

Pagan geleneklerinden İslam’a kadar büyünün varlığından söz edilmiştir. Pagan geleneklerinde büyü çok normal toplumun ve doğanın bir parçası olarak görülmüştür. İslam dönemine gelindiğinde ise Kuran da büyü açıkça haram kılınmıştır. Günümüzde büyünün varlığına olan inanç azalmış olsa da yine birtakım uygulamalarla karşımıza çıkmaktadır. Uygulamalar da büyü nasıl bozulur sorusunu gündeme getirmektedir. Bununla ilgili birçok yöntem söylenmiş olsa da kesin bir dille yapıldığı düşünülen büyünün nasıl bozulduğu ya da bozulup bozulmadığı da yine tam bir gerçeklikle ortaya konulamamaktadır. Büyü yapılırken kullanılırken yöntemlerin farklılığı büyünün bozulma şeklini de etkilemektedir.

İnançlar ve Büyüye Bakış Açıları 

Türk toplumunda İslam inancına bağlı olarak büyüye bakış açısı şekillenmektedir. Ancak her ne kadar İslam dininde büyünün haram kılındığı söylense de büyünün toplumda var olduğuna inanılmaktadır. Bu da büyü nasıl bozulur? Sorusunu sık sık gündeme getirmektedir. Büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabı da yine İslam dininde aranmaktadır. İslam dininde açıkça büyü haram kılınmış olsa da büyünün etkilerinden korunmak için bazı yöntemlere izin verilmektedir. Kişilerin büyü bozmak için bazı öğretiler öğrenmesine müsaade edilmiştir. Yani büyü nasıl bozulur? Sorusunun İslam dininde yeri vardır. Ancak bu yöntemlerle ilgili her ne kadar izin verilmiş olsa da yine birçok farklı yöntem ve öğretiden bahsetmek mümkündür. Bununla beraber dinde inancı tam olan insanların büyüden etkilenmeyeceği söylenmektedir. Kuran da bulunan Felak ve Nas surelerinin de büyüden korunmak yani büyü yapılmasını engellemek için çok önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu duaları okuyarak kişiler kendilerine büyü yapılmasını engellenebileceğini düşünmektedirler. Peki, büyüden korunmak ya da büyüyü bozmak için nasıl yöntemler kullanıyor derseniz bunların daha az bilinen diğer yöntemlerinden de bahsetmek gerekecektir. İslam dininde öncelikle Bakara, İhlas, Felak ve Nas dualarının kişileri büyüden koruduğundan bahsedilmektedir.

Çiftler İçin Yapılan Büyüler 

Dualarda bahsedilen de en büyük yaratıcı gücün Allah olduğu ve o müsaade etmediği sürece inançlı insanların kötü büyülerden etkilenmeyeceğidir. Tabi eğer büyüden etkilenildiği düşünülüyorsa büyü nasıl bozulur sorusu devreye girmiş oluyor. Bunun için de birçok farklı yöntemden bahsedilmekle birlikte öncelikle kişilerde sihir olup olmadığının nasıl anlaşılacağından bahsetmek gerekir. Birinci olarak çiftleri birbirinden ayırmak için yapılan büyülerden bahsetmek gerekir. Çiftlerin ayrılma sürecinde büyüden etkilenip etkilenmedikleri ya da aralarını açacak bir sihrin varlığını anlamak için bazı belirtilerden bahsedilmektedir. İki kişinin aralarındaki sevginin aniden nefrete dönüşmesinden çok ufak konuların büyük problemler haline gelmesi ve birbirlerini asla affetmedikleri durumların yaşandığından bahsedilir. Birini sevdirme sihrinde yani aşk büyüsü denen sihir de ise karşı taraftaki kişi tutkuyla bağlıdır ona karşı tamamen itaatkâr olması büyüden bahsedilmesine sebep olabilir. Bunların dışında isimlerinden etkilerinin anlaşılabileceği göz boyama sihri, delirtme sihri, içe kapanıklık sihri, sesler duyma sihri, hasta etme sihri, kanama sihri, evliliği engelleme sihri, bağlama sihri gibi belirtilerinin kolayca anlaşılabileceği sihirlerden de bahsedilmektedir.

Büyünün Tedavisi Var Mıdır?

Bu aslında yine büyü nasıl bozulur? Sorusunun cevabıyla eşdeğerdir ancak farklı yöntemlerden bahsetmek mümkündür. İlk olarak sihrin tedavisinde ya da büyünün bozulmasında şifa amacıyla okunan birtakım sözlerden bahsedilmektedir. Bu duaların gerçekleşmesinin ilk şartı ve aslında büyü nasıl bozulur sorusunun cevabı da olmaktadır bu yalnızca Allah’a dua edilir ve istenilen şey ondan istenilir. Büyü nasıl bozulur sorusunun cevabı öncelikle istenilen şeyin Allah’tan istenmesidir. İkincisi ise okunan duaların gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Yani büyünün bozulması için okunması gereken dualar vardır bunların da iki şartı vardır. Bunlardan ilki yapılan duanın sadece yaratıcıya yapılması istenilen şeyin karanlık güçlerden değil yaratıcıdan istenmesidir. İkinci ise yapılacak olan duanın gerçekleşeceğine inanılmasıdır. Yani Allah’tan istenilen şeyi yaratıcının gerçekleştireceğine inanmaktır. Böylece büyü nasıl bozulur? Sorusuna ilk cevaplar verilmiş olunur. Büyünün bozulması için okunacak duanın hangi ortamda gerçekleştiği de son derece önemlidir. Ortamda İslam dinine aykırı unsurların bulunmaması gerekir bununla beraber canlı varlıklara ait resimlerin ve heykellerin bulunmaması gerekir ayrıca mekanda müzik çalınmaması ve müzik aletinin bulunmaması gerekir.

İslam’da Büyüyü Bozma Duası 

İslam dininde ortamda bu tarz şeylerin olduğu hiçbir ortamda dua edilmemesi gerektiğinden bahsedilir. Çünkü ortamda resim, heykel bulunması İslam dininden önce yaratıcıya tapmayan insanların yaratıcı olarak kabul edip taptığı nesneler olmasından kaynaklanan bir inançtır. Ayrıca büyünün bozulması duayı okuyacak kişinin öneminden de bahsedilmektedir. Duayı okuyacak olan kişinin takva sahibi bir kişi olması beklenir ve böyle olduğu düşünülen kişilerin büyüyü bozma duası okuması istenir. Duayı okuyacak olan kişinin aynı zamanda büyü nasıl bozulur sorusunun tüm cevaplarını bilmesi gerektiği düşünülür. Yapılacak duanın ve gereklerinin tamamen bildiği düşünülen kişilerden bu duaları büyü yapıldığı düşünülen kişilere okuması beklenir. Ayrıca kendisinde büyü olduğu düşünülen kişinin de dua okuma sırasında yapması gereken şeyler mevcuttur. İslam dininde aram kılınmış olan şeyleri yapmaması gerektiği düşünülür. Giyim kuşam kıyafet ve görünüşü ile ilgili İslam dinine uymayan noktalar var ise bunun tamamlanması beklenir. Örneğin İslam dininde eğer büyü yapıldığı düşünülen kişi bir kadın ise başının kapalı olması gerekmektedir okunacak olan dua sırasında. Ayrıca üzerinde dini vecibelere aykırı takı, aksesuar vb. şeylerin olmaması gerektiği söylenir.

Büyü Bozma Yöntemleri 

Büyü nasıl bozulur sorusu her ne kadar dini vecibelere dayandırılmış olsa da büyüyü bozabilecek olan kişilerin de çoğu zaman büyücüler ve medyumlardan seçilmesi kaçınılmaz olmuştur. Hal böyle olunca ortaya bu konularla ilgilen kişi sayısınca yöntem çıkmaktadır. Büyü nasıl bozulur sorusunu kime sorduğunuzun çok önemli olduğunu kimlerin bu duaları okuyabileceğinden yukarıda çokça bahsetmiş olsak da farklı yol ve yöntemlerin varlığından da söz etmek mümkündür. Bu kişilerin çoğalması yöntemleri de çoğaltmıştır. Örneğin bir kişide büyü olup olmadığı nasıl anlaşılır dendiğinde de yine çok farklı yöntemler ortaya konulmaktadır. Peki, büyü nasıl bozulur bununla ilgili farklı yöntemler var mı derseniz çokça yeni yöntemden bahsedilir. Sirkeli suya okunan, defne yaprağına yazılan dualardan çokça bahsedilmektedir. Bu yöntemler de büyü nasıl bozulur sorusunun cevabı olsa da medyum ve büyücülerin yöntemleri olabileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Çoğunlukla bahsedilen yöntemler arasında suya adetli şekilde okunması gereken çeşitli dualardan bahsedilir. Su ya da sirkeli suya okunan duaların belirli adetlerle okunup ardından o suların içilmesi gerektiğinden bahsedilir. Yine benzer şekillerde bir kişide büyü olup olmadığının nasıl anlaşılacağı ilgili de benzer yöntemlerden bahsedilir. Belirli zamanlarda su ya da sirkeli suya belirli adetlerce okunan duaların ardından bu suların içilerek kişilerde büyü olup olmadığının anlaşılabileceğinden de bahsedilmektedir.

Büyünün İnsanlar Üzerindeki Etkileri 

Büyü nasıl bozulur yöntemleri nelerdir derken birçok yöntemden bahsedilmektedir. Az önce bahsettiğimiz gibi büyüyü bozmayı belirleyen şeylerin başında büyünün nasıl yapıldığının bilinmesi gerektiğinden de bahsetmiştik. Eski dönemlerden beri var olan çeşitli cisimlerle büyü yapma yöntemleri de vardır. Bugün bildiğimiz isimleriyle vudu bebekleri diye de anılan bir kişinin bu bebekler yerine büyü yapılan kişiyi temsil edildiğine inanılır. Yapılmak istenen büyüler bu bebekler üzerinde kullanılarak ya da farklı cisimler üzerine uygulanılarak farklı yerlere atıldığı söylenen büyü çeşitleri de vardır. Bunların arasında muskalar da sayılabilir. İşte burada büyü nasıl bozulur sorusunun bir başka cevabı da ortaya çıkmaktadır. Bir başka büyü nasıl bozulur yöntemi ise bu konuda ortaya çıkmaktadır. Büyü yapıldığı düşünülen nesnenin bulunmasının büyüyü ortadan kaldırdığı düşünülmektedir. Büyünün yapıldığı malzemeyi bulup bulunduğu yerden çıkarılmasının büyüyü bozduğuna inanılmaktadır. Bu yöntemde büyü nasıl bozulur sorusunun bir başka cevabı ise sihrin ulaştığı yerdeki zararlı maddenin boşaltılması yöntemi olduğu söylenmektedir. Çünkü büyünün insan vücudunda ve sağlığında çokça etkisinin olduğu düşünülmektedir bu nedenle büyünün bazen insan vücudunun çeşitli yerlerine etki ettiği ve bu zararın vücuttan çıkarılmasının çokça fayda sağlayacağı da düşünülmektedir. Sihrin çeşitli kötü ruhların etkisinde gerçekleştiği düşünüldüğünden bu yöntemlerin büyünün nasıl bozulduğu ile ilgili cevaplar verdiği düşünülmektedir. Hatta büyüden etkilenen kişilerin zihinsel olarak etkilenmesi ile vücutlarında çeşitli semptomlar var olduğuna inanılmaktadır.

Farklı Açılardan Büyü Bozma Ritüelleri

Büyü nasıl bozulur sorusuna birçok farklı açıdan cevaplar vermeye çalışmış olsak da bazı kişiler büyünün varlığına ve etkilerine inanmamaktadır. Büyünün etkilerine ve varlığına inanmayan kişilerce de bu etkilerin her zaman bilimsel cevapları olduğuna psikolojik ya da fizyolojik nedenlerin bazı gruplar tarafından farklı algılandığını düşünmektedirler. Bu kişiler daha çok kişilerin psikolojik, zihinsel ya da fizyolojik olarak onları etkileyen şeylerin her zaman bilimsel açıklamaları olduğuna inanmaktadırlar. Çünkü günümüzde büyü ve yöntemleri artık geçmişte olduğu kadar öneme sahip değildir bu kişiler tarafından oluşturulan düşünce şekli de budur. Büyü olduğuna inanmadıklarından dolayı da bu kişiler büyü nasıl bozulur sorusunun cevabını merak etmemekle birlikte ilk önce yapılması gereken şeylerin bilimsel cevaplar aramak olduğunu düşünmektedirler.Dikkat Edin Dolandırılmayın!

Maalesef bu sektör suistimale çok fazla açık ve insanların “denize düşen yılana sarılır misali” yardım edecek birini aradığı bir dönemden geçiyoruz. Lütfen insanların vaadlerine, her işe bu olur şu kadar paraya yaparım dediğine aldanmayın. Bu kadar kolay olsa müşteri (ne kadar kötü bir kelime) aramak için kendilerini paralamak yerine kendilerine birşeyler yaparlar ve kapılarında insan kuyruğu oluşur. Bir işe karar vermeden önce pek çok kişi ile görüşün ve onları kıyaslayın. Bu daha doğru kararlar vermenizi sağlayacak. Bu şekilde doğru kişiyi bulabilirsiniz!

Sosyal Medya üzerinde bu sitede yazan resmi hesabımız dışında başka hesabımız bulunmamaktadır. Lütfen sahtekarlara, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Tek iletişim kanalımız telefon Whatsapp numaramız ve Facebook adresimizdir. Resmi internet adresimiz www.medyumpapazgultekin.com’dur lütfen diğer açılan web sitelerine itibar etmeyiniz insanların güvenini suistimal etmek için benzer isimlerle siteler açabiliyorlar..

Hocamıza direk Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bakımlarda bize resim ve soyadı göndermek zorunda değilsiniz! İnternette ve sosyal medyada dolaşan sahtekarlara dikkat ediniz, taklitlerimiz tarafından dolandırılırsanız mesuliyet bize ait değildir. Bakımlarımız ve işlemler randevu alarak gerçekleştirilmektedir. Tüm bakımlar size özel seansta ve Whatsapp numaranıza yazılır..  Kişisel bilgiler talep edilmez. Gizlilik bizde esastır. Papaz Gültekin Efendi 1970 doğumludur karşınızda genç bir adam bulunmaz. Lütfen bunları dikkate alınız ve taklitlerimize sizleri dolandırma fırsatı sunmayınız..


Size en uygun işlemi öğrenmek için bize ulaşın! (İletişim için Tıklayınız…)


Önemli Uyarı!
Medyum Papaz Gültekin Efendi’nin Facebook dışında herhangi bir sosyal mecrada hesabı bulunmamaktadır! Hocamıza sadece bu web sayfasında yer alan iletişim bilgileri veya Facebook aracılığıyla ulaşabilirsiniz. İnsanların zor durumlarını suistimal eden ahlaksız dolandırıcılara asla itibar etmeyelim.

Medyum Papaz Gültekin